Blog

Styczeń 5, 2018

Nowelizacja art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Poprzedni stan prawny.

Z dniem 19 października 2014 r. doszło do zmiany przepisu art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z poprzednim brzmieniem tego przepisu: W chwili obecnej przepis ten nosi następujące brzmienie: To, że przepis ten wymagał nowelizacji było oczywiste. Jego poprzednie brzmienie budziło olbrzymie […]
Styczeń 5, 2018

Ochrona znaku towarowego

Dzisiejszy wpis poświęcony zostanie zagadnieniu naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego. Wpis ten zainspirowany został następującym stanem faktycznym: Oceniając zasadność twierdzeń przedsiębiorcy Y należało w pierwszej kolejności określić, na czym polega naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. W świetle art. 296 ust. 2 ustawy – […]
Styczeń 5, 2018

Zbieg stosunku pracy i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej a składki na ubezpieczenie społeczne

Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której osoba zatrudniona na umowę o pracę równolegle prowadzi działalność gospodarczą. Czy musi w takim wypadku odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne z obu tytułów? Umowa o prace jest tzw. bezwzględnym tytułem ubezpieczenia. Oznacza to, że pozostając równocześnie w stosunku […]
Styczeń 5, 2018

Świadczenia z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych a ZUS

Pytanie: W jaki sposób wydatkować środki z ZFŚS, aby skorzystać ze zwolnienia z ZUS? Odpowiedź: Po to, aby wykorzystać zakumulowane środki na ZFŚS z wykorzystaniem zwolnienia z ZUS, można: Analiza: Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia […]
Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>