Blog

Styczeń 4, 2018

Zwolnienie z podatku od towarów i usług (VAT) przy sprzedaży nieruchomości

Nie każda sprzedaż dokonywana przez gminę obłożona będzie podatkiem VAT. Istotne jest bowiem to, czy przy konkretnej sprzedaży gmina działa jako podatnik VAT. Wynika to chociażby z wyroku NSA z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w którym postawiono tezę, iż: […]
Styczeń 4, 2018

Dochody ze sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład małżeńskiej wspólności majątkowej – czyli rzecz o autonomii prawa podatkowego

W doktrynie (zob. Adam Bartosiewicz i Ryszard Kubacki [OSP 2003/4/47]) oraz orzecznictwie (zob. wyrok poniżej) wyrażono niegdyś ciekawy pogląd, zgodnie z którym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym dochód osiągnięty przez małżonków ze sprzedaży rzeczy wchodzącej w skład ich majątku wspólnego. Powyższe – sensownie – wywiedziono […]
Styczeń 4, 2018

Przedłużenie procedury zmiany indywidualnej interpretacji podatkowej jako sposób na ochronę podatnika

Jak wiadomo, instytucja indywidualnych interpretacji podatkowych została wprowadzono po to, aby chronić podatnika (podobnie zresztą jak instytucja interpretacji ogólnych). Zdarza się jednak tak, że wydana interpretacja podatkowa, w której organ podatkowy podzielił stanowisko podatnika – tj. interpretacja podatkowa zawiera pozytywną ocenę przedstawionej przez podatnika analizy […]
Styczeń 4, 2018

Wyłączenia z zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: działalność rolnicza

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwaną: ustawa o PiT) znajdują się przepisy przewidujące wyłączenia przedmiotowe spod opodatkowania tymże podatkiem. Jedno z wyłączeń obejmuje przychody z działalności rolniczej (oprócz przychodów z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej; przychody te – na zasadzie wyjątku […]
Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>