Konsekwencje podatkowe dla pracownika pracującego „na czarno”

W dzisiejszych czasach wiele osób wykonuje pracę nielegalnie. Praca taka może mieć bardzo negatywne konsekwencje dla pracodawcy. Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem m.in. odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi. Brak odprowadzania tych zaliczek przez pracodawcę rodzi jego odpowiedzialność nawet na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

Powstaje jednak pytanie: czy praca „na czarno” powoduje jakieś negatywne konsekwencje w sferze podatkowej dla pracownika?

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na przepis art. 26a § 1 ordynacji podatkowej, w myśl którego:

Podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, 362 i 596) – do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik.

W ww. przepisie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o stosunku pracy. Oznacza to, że pracownik nie ponosi odpowiedzialności majątkowej z tytułu nieodprowadzenia przez pracodawcę zatrudniającego go „na czarno” zaliczki na podatek dochodowy.

Powyższą interpretację potwierdzono w doktrynie. W literaturze przedmiotu, a konkretnie w książce J. Marciniuk  „Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz” wskazano bowiem, że:

Jednak zgodnie z obowiązującym od 1.1.2007 r. art. 26a OrdPU podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12 (a więc przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy), art. 13 (przychody z działalności wykonywanej osobiście) oraz art. 18 (przychody z praw majątkowych) PDOFizU – do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Przepis zwalnia pracowników od odpowiedzialności za niepobrane przez zakład pracy lub zaniżone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, np. w sytuacji niepobrania zaliczek od przekazywanych świadczeń nieodpłatnych lub zatrudniania „na czarno.

Zatem zatrudniania na czarno powinien się bać w pierwszej kolejności pracodawca.

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>