Blog

Grudzień 28, 2017

Obniżenie kosztów egzekucji

Dzisiejszy wpis poświęcony zostanie sposobom dłużników na ograniczenie kosztów egzekucji. Co do zasady komornik, w przypadku skutecznego wyegzekwowania roszczenia, ma prawo pobrać opłatę egzekucyjną zgodną z art. 49 ust. 1 zd. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z przywołanym przepisem: Co do zasady […]
Grudzień 28, 2017

Przejęcie przez wierzyciela nieruchomości dłużnika

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej spotkałem się z ciekawą sprawą, której stan faktyczny przedstawiam poniżej: Zagadnienie, które należało w opisanej sprawie rozstrzygnąć, sprowadzało się do odpowiedzi na pytanie: co Spółka X może uczynić, aby przeprowadzone postępowanie egzekucyjne w stosunku do Spółki Y miało dla niej […]
Grudzień 28, 2017

Komornik – opłata egzekucyjna nie będzie powiększona o VAT

Niedawno Sąd Najwyższy podjął bardzo istotną uchwałę rozstrzygającą ostatecznie (?) problem tego, czy opłaty egzekucyjne, które komornicy naliczają na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, mogą zostać powiększone o podatek VAT. Innymi słowy czy opłaty wskazane w ustawie są opłatami brutto (zawierającymi już w […]
Grudzień 28, 2017

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Stan faktyczny: Spółka zakupiła oprogramowanie konieczne do użytkowania maszyn. Maszyny nie zostały jeszcze dopuszczone do użytku. Czy można rozpocząć amortyzację oprogramowania, pomimo że nie rozpoczęto jeszcze użytkowania maszyn? Odpowiedź:  Nie można. Analiza prawna: Zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: […]
Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>