Blog

Styczeń 4, 2018

Cesja wierzytelności a prawo do korekty faktury VAT

Pytanie: Czy cesja wierzytelności przysługującej Spółce X na Spółkę Z uprawnia Spółkę Z do dokonania korekty faktury wystawionej przez Spółkę X poprzez obniżenie podstawy opodatkowania wykazanej w tej fakturze? Odpowiedź: Nie. Analiza: Cesja wierzytelności nie uprawnia podmiotu, który nabył wierzytelność, do dokonania korekty faktury, która […]
Styczeń 5, 2018

Zbieg stosunku pracy i działalności gospodarczej a ZUS

Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której ma miejsce zbieg stosunku pracy i działalności gospodarczej. Co się dzieje w sytuacji, w której osoba zatrudniona jest na umowę o pracę i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą? Czy musi w takim wypadku musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne z […]
Styczeń 4, 2018

Nabycie spadku przed 2007 r. a zwolnienie z podatku

Pytanie: czytelniczka zgłosiła problem nabycia spadku przed 2007 r. – odziedziczyła ona spadek po zmarłej w 1992 r. babci. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia przez nią spadku zostało wydane w 2015 r. Czy czytelniczka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków […]
Styczeń 4, 2018

Wynagrodzenie za przejęcie długu jako koszt podatkowy

Pytanie: Czy wynagrodzenie, które Spółka X wypłaci Spółce Y za przejęcie jej długu, stanowi kosztu uzyskania przychodu dla Spółki X? Odpowiedź: Tak. Analiza prawna: Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów regulują przepisy art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z […]
Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>