Blog

Styczeń 5, 2018

Brak działalności gospodarczej

Nie każde wykonywanie usług stanowi wykonywanie działalności gospodarczej. Działalność ludzka, aby można ją było określić mianem działalność gospodarczej, musi być prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany i zarobkowy. Jeżeli więc usługi wykonywane są w sposób sporadyczny i niezorganizowany (szerzej o tym co to oznacza być może […]
Styczeń 4, 2018

Optymalizacja podatkowa sprzedaży nieruchomości

Pytanie: Spółka jawna jest właścicielem nieruchomości. Nieruchomość wprowadzona została do ewidencji środków trwałych. Nieruchomość została prawie w całości zamortyzowana. Wspólnikami Spółki jawnej są osoby fizyczne. Wspólnicy Spółki jawnej są opodatkowani podatkiem liniowym – 19 %. Wspólnicy zastanawiają się w jaki sposób zoptymalizować podatkowo sprzedaż nieruchomości? […]
Styczeń 4, 2018

Podatkowe aspekty finansowania działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejszy wpis poświęcony zostanie podatkowym aspektom finansowania działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, co jest korzystniejsze pod względem podatkowym: finansowanie działalności spółki z o.o. tzw. długiem (tj. z pożyczek zaciąganych od wspólników), czy też kapitałem (poprzez podwyższenie kapitału zakładowego sp. z […]
Styczeń 4, 2018

Konkubinat a podatki

Pytanie: czy konkubent mieszkający ze swoją partnerką oraz partycypujący w kosztach utrzymania jej mieszkania (opłaty za czynsz, media etc.) dokonuje, w tej formie, darowizny na rzecz tejże partnerki? Czy z faktu partycypowania przez partnera w kosztach utrzymania mieszkania można wywieść dla partnerów jakieś negatywne konsekwencje […]
Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>