Blog

Styczeń 5, 2018

Świadczenia z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych a ZUS

Pytanie: W jaki sposób wydatkować środki z ZFŚS, aby skorzystać ze zwolnienia z ZUS? Odpowiedź: Po to, aby wykorzystać zakumulowane środki na ZFŚS z wykorzystaniem zwolnienia z ZUS, można: Analiza: Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia […]
Styczeń 5, 2018

Brak działalności gospodarczej

Nie każde wykonywanie usług stanowi wykonywanie działalności gospodarczej. Działalność ludzka, aby można ją było określić mianem działalność gospodarczej, musi być prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany i zarobkowy. Jeżeli więc usługi wykonywane są w sposób sporadyczny i niezorganizowany (szerzej o tym co to oznacza być może […]
Styczeń 4, 2018

Optymalizacja podatkowa sprzedaży nieruchomości

Pytanie: Spółka jawna jest właścicielem nieruchomości. Nieruchomość wprowadzona została do ewidencji środków trwałych. Nieruchomość została prawie w całości zamortyzowana. Wspólnikami Spółki jawnej są osoby fizyczne. Wspólnicy Spółki jawnej są opodatkowani podatkiem liniowym – 19 %. Wspólnicy zastanawiają się w jaki sposób zoptymalizować podatkowo sprzedaż nieruchomości? […]
Styczeń 4, 2018

Konkubinat a podatki

Pytanie: czy konkubent mieszkający ze swoją partnerką oraz partycypujący w kosztach utrzymania jej mieszkania (opłaty za czynsz, media etc.) dokonuje, w tej formie, darowizny na rzecz tejże partnerki? Czy z faktu partycypowania przez partnera w kosztach utrzymania mieszkania można wywieść dla partnerów jakieś negatywne konsekwencje […]
Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>