Zakładanie działalności gospodarczej

rozpoczęcie działalności gospodarczej firma startup

Rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej łączy się z szeregiem formalności. Poniżej opowiem Ci o najważniejszych aspektach związanych z założeniem własnej firmy. Miłej lektury! 🙂

1. Działalność gospodarczą należy zarejestrować w urzędzie miasta. W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG-1. Efektem złożenia wniosku jest:

• wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
• nadanie numeru NIP (jeżeli ktoś go nie ma),
• nadanie numeru REGON,
• zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS.

2. Formularz CEIDG -1 można złożyć drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym). Jeżeli nie ma masz podpisu elektronicznego to nawet jeżeli złożysz wniosek elektronicznie, to będziesz musiał się przejść do urzędu żeby go osobiście podpisać (można ewentualnie skorzystać z opcji podpisania wniosku elektronicznie bankowością internetową albo Profilem Zaufanym). Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Zaznaczam, że złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest BEZPŁATNE! Po zarejestrowaniu działalności zapewne będą do Ciebie przychodzić różne listy, które będą sugerować, że musisz coś zapłacić za bycie w rejestrze przedsiębiorców. Pozostaw to bez odzewu – to firmy naciągające, podszywające się pod rejestr CEIDG.

4. W formularzu CEIDG będziesz musiał wskazać rachunek bankowy z którego będziesz korzystał przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie musi to być nowy rachunek, dedykowany specjalnie prowadzonej działalności. Możesz wskazać rachunek prywatny.

5. W formularzu CEIDG będziesz musiał wskazać miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – można wskazać w tym zakresie lokal, w którym się zamieszkuje.

6. Odnośnie numerów PKD to będziesz musiał wskazać przeważającą działalność oraz dodatkowe rodzaje działalności. Generalnie najlepiej wskazać jak najszerszy zakres wykonywanej działalności – podać możliwie najwięcej numerów PKD.

7. Dotychczas, po rozpoczęciu działalności gospodarczej – w terminie 7 dni od tej daty – należało osobiście (tj. bez pośrednictwa tj. bez pośrednictwa urzędu miasta) zgłosić do ZUS siebie jako osobę ubezpieczoną w ZUS. Formularz CEIDG-1 służył tylko zgłoszeniu jako płatnika składek w ZUS (nie zgłoszeniu jako osobę ubezpieczoną). Obecnie – od 20 maja 2017 r. – to urząd miasta na podstawie formularzu CEIDG-1 zgłosi Cię jako osobę ubezpieczoną (czyli nie będzie trzeba składać odrębnego wniosku bezpośrednio do ZUS o zarejestrowanie Ciebie jako osoby ubezpieczonej). Osobiście będziesz musiał jednak złożyć wniosek o zgłoszenie do ZUS pracowników oraz członków rodziny (na ubezpieczenie zdrowotne).

8. Jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie, to ta firma zapłaci za Ciebie składki ZUS. Z działalności gospodarczej będziesz musiał opłacać tylko składkę zdrowotną.

9. Jako osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą będziesz mógł skorzystać z obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. mały zus). Składka zdrowotna natomiast, którą będziesz musiał zapłacić od działalności gospodarczej, jest taka sama dla wszystkich przedsiębiorców i wynosi obecnie 297,28 zł (najniższa możliwa składka zdrowotna).

10. Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność, która nie jest zwolniona z podatku VAT, będziesz musiał złożyć osobny wniosek do urzędu skarbowego o zarejestrowanie jako podatnika podatku VAT (wniosek składa się na formularzu VAT-R). Przykładowo – świadczenie usług doradczych jest działalnością, która nie może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. W związku z tym, przy wykonywaniu czynności doradczych będziesz musiał wystawiać faktury z naliczonym podatkiem VAT.

11. VAT-R należy złożyć przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży usługi. Rejestracja dla celów VAT jest bezpłatna. Jeżeli jednak będziesz potrzebował zaświadczenia o zarejestrowaniu jako podatnik podatku VAT to takie zaświadczenie kosztuje 170 zł.

12. Odnośnie sposobu opodatkowania planowanej działalności podatkiem dochodowym to informuję, że możliwe są w tym zakresie następujące formy opodatkowania:

• zasady ogólne (skala podatkowa 18 i 32% – tak samo rozlicza się dochody ze stosunku pracy),
• podatek 19% (tzw. podatek liniowy),
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
• karta podatkowa.

Niektóre rodzaje działalności nie mogą jednak korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej. Zwróć zatem uwagę na to, czy Twoja działalność kwalifikuje się do objęcia jej tymi formami opodatkowania dochodów. Jeżeli chodzi o wybór pomiędzy zasadami ogólnymi oraz podatkiem liniowym, to to, która forma będzie korzystniejsza dla Ciebie zależy od tego, jaki dochód planujesz osiągać z działalności gospodarczej oraz z ewentualnego etatu. Pragę Cię poinformować bowiem, że w przypadku osiągania dochodów do kwoty 85.528 zł dochód będzie opodatkowany stawką 18 %. Generalnie wskazuje się, że opodatkowanie podatkiem liniowym staje się korzystne dopiero po przekroczeniu dochodów w kwocie 100 000 zł. Jeżeli zatem Twoje dochody z działalności oraz ze stosunku pracy nie przekroczą 100.000 zł, to wydaje się, że korzystniejsze będzie wybranie opodatkowania działalności na zasadach ogólnych. Warto zaznaczyć, że opodatkowanie na zasadach ogólnych nie powoduje utraty prawa do ulg, można rozliczać się wspólnie z małżonkiem itd.

13. Być może będziesz musiał ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy pomocy kasy fiskalnej. Zwróć jednak uwagę, że w tym zakresie również istnieją zwolnienia, np. w sytuacji, w której Twoja sprzedaż nie przekracza (nie przekroczy) 20 000 zł (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących)

14. Na koniec sygnalizuję, że możesz ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiatowym urzędzie pracy. Jednak, aby móc otrzymać takie dofinansowanie, należy mieć status osoby bezrobotnej.

 

Jeżeli chciałbyś kompleksowego doradztwa przy rozpoczęciu działalności gospodarczej – ZAPRASZAM DO KONTAKTU! 🙂

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>