Zbieg stosunku pracy i działalności gospodarczej a ZUS

Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której ma miejsce zbieg stosunku pracy i działalności gospodarczej. Co się dzieje w sytuacji, w której osoba zatrudniona jest na umowę o pracę i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą? Czy musi w takim wypadku musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne z obu tytułów?

Umowa o prace jest tzw. bezwzględnym tytułem ubezpieczenia. Oznacza to, że pozostając równocześnie w stosunku pracy i prowadząc działalność gospodarczą nie trzeba odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Podobnie rzecz się ma z ubezpieczeniem chorobowym. Prowadzący działalność gospodarczą nie ma obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie chorobowe z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Co jednak ze składką na ostatnie z ubezpieczeń społecznych, tj. ubezpieczenie wypadkowe.

W tym wypadku poglądy są zróżnicowane. Według Inetty Jędrasik-Jankowskiej:

„Istnienie zagrożenia, tj. możliwość zajścia wypadku przy pracy (wykonywania danej działalności), czyni ubezpieczenie wypadkowe obowiązkowym, a w braku takiego zagrożenia- zbędnym. Z tego względu obowiązek ubezpieczenia wypadkowego albo jest, albo go nie ma. Nie może być zatem mowy o żadnych zwolnieniach w razie posiadania (zbiegu) kilku tytułów do tego ubezpieczenia (Inetta Jędrasik-Jankowska. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa 2010.).”

Według tej przedstawicielki doktryny w przypadku zbiegu stosunku pracy z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej odprowadzanie składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej byłoby obowiązkowe.

Pozostali przedstawiciele doktryny, a także praktyka ZUS, wskazują jednak na coś innego. Według nich:

„Poglądy te (poglądy Inetty Jędrasik-Jankowskiej- przyp. aut.) jednak nie znajdują potwierdzenia w brzmieniu art. 12 ust. 1 SysUbSpołU, który wyraźnie stanowi, że obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jeśli więc na skutek zbiegu w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym osoba nie jest obejmowana obowiązkowo ubezpieczeniem z danego tytułu (zob. uwagi do art. 9 SysUbSpołU), to jednocześnie automatycznie nie podlega ona ubezpieczeniu wypadkowemu z tego tytułu. W przypadku zbiegu ubezpieczenia drugi tytuł do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego jest tytułem ubezpieczenia dobrowolnego, które określa się mianem równoległego (ob. uwagi do art. 7 SysUbSpołU), a więc nie ma podstaw, aby był traktowany odmiennie od innych przypadków dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, w przypadku których ubezpieczenie wypadkowe zostało wyłączone (B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa 2011).”

W związku z powyższym należy uznać, że osoba zatrudniona na umowę o pracę prowadząca równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, nie ma obowiązku odprowadzania żadnej ze składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>